วิธีการชำระเงิน

ให้โอนเงินเข้าบัญชี คุณสุวรา รอดวงษ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 116-1-26358-6