เสื้อเชิ้ต

เสื้อเชิ้ต (อัดผ้ากาว) ชาย - หญิง SIZE  34 - 2XL      ราคาตัวละ  300.- บาท

เสื้อเชิ้ต (อัดผ้ากาว) ชาย - หญิง SIZE  3XL    ราคาตัวละ  320.- บาท

เสื้อเชิ้ต (อัดผ้ากาว) ชาย - หญิง SIZE  4XL    ราคาตัวละ  340.- บาท

เสื้อเชิ๊ต (อัดผ้ากาว) ชาย - หญิง SIZE  5XL    ราคาตัวล่ะ  360.- บาท

ถ้าปักกระเป๋า เป็นตัวหนังสือ คิดเพิ่มตัวละ 10.-บาท ถ้าเป็นรูปโลโก้คิดเพิ่มตัวละ 30.-บาท

เสื้อซาฟารี

เสื้อซาฟารี(อัดผ้ากาว) ชาย-หญิง SIZE  34 - 2XL      ราคาตัวละ  400.- บาท

เสื้อซาฟารี(อัดผ้ากาว) ชาย-หญิง SIZE  3XL      ราคาตัวละ  430.- บาท

เสื้อซาฟารี(อัดผ้ากาว) ชาย-หญิง SIZE  4XL      ราคาตัวล่ะ  460.- บาท

เสื้อซาฟารี(อัดผ้ากาว) ชาย-หญิง SIZE  5XL      ราคาตัวล่ะ  490.- บาท

ถ้าปักกระเป๋า เป็นตัวหนังสือ คิดเพิ่มตัวละ 10.-บาท ถ้าเป็นรูปโลโก้คิดเพิ่มตัวล่ะ 30.- บาท

เสื้อเชิ๊ตเด็ก

เสิ้อเชิ๊ตเด็ก ไม่อัดผ้ากาว เหมาจ่ายคละไซร์  ราคาตัวละ  150.- บาท

เสื้อเชิ๊ตเด็ก   อัดผ้ากาว เหมาจ่ายคละไซร์     ราคาตัวละ  200.- บาท

สั่งซื้อจำนวนมากคิดราคาพิเศษ

(ส่งฟรีทั่วประเทศแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา หรือทาง ปอลอเอ็กซ์เพรส)