ขนาดของตัวเสื้อ

SIZE 34      รอบอก  =   34 นิ้ว

SIZE 36      รอบอก  =   36 นิ้ว

SIZE XS      รอบอก  =   38 นิ้ว

SIZE S        รอบอก  =   40 นิ้ว

SIZE M        รอบอก  =   42 นิ้ว

SIZE L        รอบอก  =   44 นิ้ว

SIZE XL      รอบอก  =   46 นิ้ว

SIZE 2XL    รอบอก  =   48 นิ้ว

SIZE 3XL    รอบอก  =   50 นิ้ว

SIZE 4XL    รอบอก  =   52 นิ้ว

SIZE 5XL    รอบอก  =   54 นิ้ว

SIZE 6XL    รอบอก  =   56 นิ้ว

SIZE 7XL    รอบอก  =   58 นิ้ว

SIZE 8XL    รอบอก  =   60 นิ้ว